Tìm kiếm tin tức
Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định Phê duyệt Chiến lươc phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025
Ngày cập nhật 29/03/2022

Ngày 24/02/2022, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBDT về Phê duyệt Chiến lươc phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025.

Chi tiết tại các file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 965