Tìm kiếm tin tức
Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 08/10/2021
Đ/c Nguyễn Thanh Bình, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc. Tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc; tích cực, chủ động, chỉ đạo các Vụ, đơn vị bám sát nhiệm vụ triển khai kế hoạch đúng tiến độ.

UBDT và các địa phương đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tích cực lao động, sản xuất, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBDT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm. Các địa phương vùng đồng bào DTTS đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin; ứng dụng CNTT, các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phòng, chống dịch trên địa bàn vùng đồng bào DTTS kịp thời, hiệu quả.Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung về thực hiện các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong chín tháng đầu năm, để Chương trình công tác năm 2021 và những năm tiếp theo đạt được các mục tiêu đề ra, tập thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình MTQG) và Văn phòng Chính phủ bổ sung hoàn thiện các thủ tục (nếu có) để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình. Ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các Dự án, Tiểu Dự án và nội dung của Chương trình. Triển khai Hội nghị toàn quốc (theo hình thức trực tuyến) về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội và triển khai Quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình. - Xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Quyết định đầu tư Chương trình được ban hành.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung hoàn thiện các đề án chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 9 tháng đầu năm. c) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. d) Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại các xã, thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2016-2020 nay không còn thuộc diện ĐBKK tại các Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT và về đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg. đ) Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc còn hiệu lực như: Quyết định số 1557/QĐ-TTg. Nghị quyết số 52/NQ CP; Quyết định số 498/QĐ-TTg, Quyết định số 1898/QĐ-TTg. Quyết định số 1163/QĐ-TTg, Quyết định số 771/QĐ-TTg... e) Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, bảo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường,... giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. đ) Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tuyên truyền, vận động đồng bảo vùng DTTS&MN và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc tử Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, UVTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai các Chương trình phối hợp công tác theo các nội dung trọng tâm, cụ thể; triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn, đảm bảo chính sách triển khai đến đồng bào được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cần có giải pháp đồng bộ, phát huy tốt hơn nữa vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Quan tâm đóng góp ý kiến thỏa đáng cho các Thông tư, hướng dẫn của Trung ương. Cải cách lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong thực hiện Chương trình MTQG.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan công tác dân tộc phải có giải pháp, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp, quyết tâm cao để giải quyết những khó khăn cho đồng bào DTTS trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng. Đồng thời cần thay đổi tư duy, phương pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quan tâm về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò cơ quan công tác dân tộc địa phương, tạo điều kiện để cơ quan công tác dân tộc chủ trì Chương trình MTQG; phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện tốt chính sách ở vùng DTTS và miền núi.

 

Phương Ngọc (B)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 636