Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII
False 6565Ngày cập nhật 29/07/2022
Đ/c Hồ Xuân Trăng, TUV, Bí thư Chi bộ chủ trì quán triệt tại Hội nghị

Ngày 28/7/2022, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Chi bộ trực tiếp quán triệt. Toàn thể đảng viên, cán bộ thuộc Ban tham dự hội nghị quán triệt.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trăng đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCHTW Đảng, các Nghị quyết: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đây là Hội nghị hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hàng Trung ương Đảng khoá XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian đến.

Toàn thể, cán bộ đảng viên Chi bộ đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các Nghị quyết.

 

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 494