Tìm kiếm tin tức
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢNLÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIỂU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN 9001:2015 CHO BAN DÂN TỘC
False 20210Ngày cập nhật 02/07/2018
Đ/c Phan Xuân Trung, Phó CVP giới thiệu thành phần

Sáng ngày 29/6, tại hội trường tầng 2 của Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo chất lưọng, thư ký ISO, và đại diện các phòng chuyên môn, bộ phận Ban Dân tộc đã được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015.

Nội dung làm việc chính bao gồm: Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015; hướng dẫn sửa đổi sổ tay chất lượng, hướng dẫn xây dựng quy trình nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quá trình hướng dẫn, Ban Dân tộc cũng đã cung cấp hệ thống tài liệu ISO của cơ quan, quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị. Qua đó, cán bộ Sở khoa học và Công nghệ đã giúp cán bộ phụ trách lĩnh vực ISO hiểu rõ hơn về những thay đổi cần điều chỉnh sắp tới, hướng dẫn cán bộ phụ trách ISO của từng phòng chuyên môn và bộ phận xây dựng quy trình mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn phù hợp với phiên bản TCVN 9001:2015.

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và cởi mở. Giúp phần nào nâng cao nghiệp vụ áp dụng, duy trì, cải tiến và đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc nói riêng và của tỉnh nhà nói chung.

Hình ảnh tại buổi làm việc

 

Hồng Nhung VP
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 550