Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021
False 6110Ngày cập nhật 24/08/2021

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 49/BC-BDT về Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 490