Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 11 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 12 NĂM 2021
False 7839Ngày cập nhật 02/12/2021

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 123/BC-BDT về Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 12 năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 492