Tìm kiếm tin tức
Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024
Ngày cập nhật 28/03/2024

Ngày 24/01/2023, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024 ban hành Quyết định số 06/QĐ-BCĐ, thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024.

Theo đó thành lập 03 tiểu ban như sau:

1. Tiểu ban Nhân sự - Nội dung và Thi đua - khen thưởng;

2. Tiểu ban Tuyên truyền – Triển lãm và Tham quan;

3. Tiểu ban Hậu cần – Văn nghệ và An ninh - Bảo vệ.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Nguyên (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 446