F:\F_Portal\badt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 02/12/2021

Ngày 02/12/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-BDT về triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết tại file đính kèm./. 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 974